Съобщение

август 25, 2016
By

На 27.09.2016 г. представители на Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област ще извършат годишни технически прегледи на земеделска и горска техника и машини за земна работа на територията на община Своге по график, както следва:

от 09:30 до 10:30 часа пред Кметството в село Владо Тричков

от 11:00 до 11:30 часа пред Кметството в село Свидня

от 12:00 до 13:00 часа пред Кметството в село Зимевица

от 13:30 до 14:00 часа пред Кметството в село Гара Бов

от 14:30 до 16:00 часа пред Кметството на село Миланово

На същата дата да се явят и собствениците на нерегистрирани и новозакупени машини, както и тези, чиято техника домува или работи на територията на община Своге.

На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.

ПРИЛОЖЕНИЕ: списък на регистрираната земеделска и горска техника и машини за земна работа – изтегли

SpisykZGT_Page_1

SpisykZGT_Page_2

SpisykZGT_Page_3

Share/Bookmark