Съобщение

Община Своге съобщава, че във връзка с  инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за третиране на битови отпадъци-компостираща инсталация” и рекултивация на общинско сметище, находящи се в землище на село Церово,  се организира среща с жители на село Церово и всички заинтересувани лица, заедно с директора на РИОСВ – София и директора на РЗИ – София област.

Срещата ще се проведе на 04.11.2016г. (петък) от 15:30 часа в малката зала на читалище Градище.