- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Обявление

Проект за изменение на Наредба  за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Своге – изтегли [1]

[2]Share/Bookmark [2]