Заповед

септември 26, 2012
By

 

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Протокол № 1/20.09.2012 год. от извършена проверка на мост, свързващ двата бряга на р. Искър в местността „Калината“

 

 

НАРЕЖДАМ:

1. ЗАТВАРЯМ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ моста, свързващ двата бряга на р. Искър в местността „Калината“.

2. Кметът на с. Реброво да доведе до знанието на заинтересованите лица настоящата заповед.

 

 

 

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

 Заповед оригинал – изтегли

Share/Bookmark