Заповед №282/01.03.2017г. за СИК за лица с потребности

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

                                         

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

ЗАПОВЕД

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение №4302-НС от 13.02.2017г. на Централната избирателна комисия, ОТНОСНО: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 26 март 2017 година

ОПРЕДЕЛЯМ:          

  1. Секция №264300001, находяща се на адрес Народно читалище „Градище 1907“ гр.Своге, първи  етаж, да се използва за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването. Пред нея ща бъдат поставени табела и обозначителни знаци, отбелязващи допълнителното и предназначение.
  2. Секция №264300004, находяща се на адрес СУ „Иван Вазов“ гр. Своге, първи  етаж, да се използва за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването. Пред нея ща бъдат поставени табела и обозначителни знаци, отбелязващи допълнителното и предназначение..
  3. Телефони 0726/85, 0726/221 08, GSM 0887104066 и на адрес : гр. Своге, ул.Александър Стамболийски №7, избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за подаване на заявки за транспортиране и помощ до избирателната секция в гр. Своге.
  4. В деня на изборите 26 март 2017година за транспортиране на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването да бъдат автомобили: опел „Зафира“ с номер СО 99 33 АТ, Сеат „Алхамбра“ номер СО 05 69 ВН и бус „Мерцедес Вито“ с номер СО 9638 МА.

         Заповедта да се оповести публично на Интернет страницата на общината, да се постави на таблото на общината и  да се изпрати на Районна избирателна комисия-Софиийска област.

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Даниела Дакова – Секретар  на община Своге.

 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №227/20.02.2017 Г.

Свали прикачените файлове: