Съобщение

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 26.03.2017г.   уведомяваме Ви,  че можете да подавате  заявление Приложение № 8- НС, за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци до 18.03.2017г.

На 18.03.2017г./събота/ от 9.00 до 17.00 часа заявленията ще се приемат в служба ГРАО на Община Своге, гр.Своге, ул.Александър Стамболийски №7

Телефон за контакти: 0726/222 47