Среща на ученици от ПГ „Велизар Пеев“ с администрацията на Община Своге

юли 19, 2017
By

20251071_10203522927790532_1914677532_oНа 05.07.2017г. в заседателната зала на Община Своге се проведе първата среща на ученици от 11 клас на ПГ „Велизар Пеев“, профил  „Икономика и мениджмънт“ с класен ръководител Анна Дикова и част от общинската администрация. Поводът за тази среща е споразумение за провеждане на производствена практика между ПГ „Велизар Пеев“ и Община Своге.

На срещата присъстваха инж. Валентин Михайлов – Заместник кмет по икономически дейности и устройство на територията, г-жа Даниела Дакова – Секретар на Община Своге, г-жа Анелия Величкова – Директор на дирекция „Финансови Стопански Дейности“, г-жа Николина Иванова – младши експерт „Образование“.

 С встъпителни думи г-жа Дакова откри срещата, като приветства  учениците и им пожела ползотворна работа и  успешно кариерно ориентиране в сферата на финансите и публичната администрация.

Инж. Валентин Михайлов  представи на учениците структурата  на Общината, функциите и задачите, които той изпълнява като заместник-кмет, както и цялата административна структура. Той сподели пред учениците, какви са основните приоритети, насоки и перспективи на Община Своге, както и през какви трудности и предизвикателства минава всеки един работен ден в общинската администрация.

Разговора със заместник-кмета показа на учениците, че това да си на отговорна длъжност не те прави по-различен от другите хора. Той даде на учениците напътствия – да очакват неочакваното, винаги да дават всичко от себе си и да бъдат отговорни към всички свои дела, като граждани на община Своге. Г-н Михайлов обясни на младите хора, по какви европейски проекти кандидатства Община Своге, тяхното финансиране и отчитане.

 Анелия Величкова представи пред учениците факти и цифри от бюджета на общината, начина на формирането му, постъпления и разходване. Предложи на присъстващите следващата среща да бъде  с началник отдел „Местни данъци и такси“, който да им покаже приходната част от събиране на данъци и такси. Даде съвет на учениците – бъдещи финансисти да учат и работят това, ако наистина го желаят, защото „един счетоводител може да издигне една фирма и може да я докара до фалит“.

20205762_10203522927470524_180862667_oГ-жа Николина Иванова запозна учениците със структурата на образователната система в общината, формирането на делегираните бюджети в училищата и  финансиране на детските градини. Разказа на учениците за длъжността експерт „Образование“ в Общинската администрация, комуникацията между различните институции – от училище и детска градина до Министерство на образованието.

От срещата учениците се увериха, че работата в администрацията е интересна и отговорна, че винаги служителите трябва да са мотивирани и подготвени.

Учениците зададоха въпроси и се получи приятен диалог, който завърши с обещание за нови срещи на които да споделят впечатления и да зададат още въпроси по интересуващи ги теми.

Share/Bookmark