Писмо до участниците в процедурата по доставка на специализирано оборудване

август 3, 2017
By

На 07.08.2017г. (понеделник) от 9:30 часа в конферентната зала на Община Своге ще се състои отварянето на офертите за доставка на специализирано оборудване по Проект № CB007.1.31.287 “Съвместна превенция и смекчаване на последствията от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в общините Своге и Мерошина“ с финансовата подкрепа на програма INTERREG IPA България-Сърбия. Договор за финансово подпомагане № РД-02-29-279 / 22.11.2016г.

Notification letter

Повече за процедурата, може да прочетете тук

Свали прикачените файлове:

Share/Bookmark