Дневен ред за извънредно заседание на общински съвет на 25.01.2013 год.

януари 24, 2013
By

 

Изх. №12/24.01.2013 год.

 

На основание чл.23, ал.4, т.2 и ал.5 от Закона за местното  самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 30, ал.2, т.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Ви каним на извънредно заседание на Общински съвет – Своге на 25.01.2013 год. (петък) от 17 часа в заседателната зала на Община Своге при следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Прегласуване на т. III от Решение № 286 от Протокол № 24/27.12.2012г. на Общински съвет Своге във връзка със Заповед № ОС-1/14.01.2013 год. на Областния управител на Софийска област относно връщане на Решение №286 от Протокол № 24/27.12.2012 год. на ОбС – Своге в частта на точка 3 /трета/

ВНОСИТЕЛИ:

  1. Асен Симов
  2. Благой Гълъбов
  3. Боян Боянов
  4. Веселин Запрянов
  5. Владислава Симеонова
  6. Георги Петков
  7. Ерофим Гигов
  8. Станчо Атанасов

Заседания на Постоянните комисии:

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА – 25.01.2013 год от 16:45 часа заседателната зала на Община Своге.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА – 25.01.2013 год от 16:45 часа заседателната зала на Община Своге.

 

 

Share/Bookmark