Покани за обучения

септември 27, 2017
By

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:
РАБОТА С ДЕЦА С ПРОБЛЕМИ В ПОВЕДЕНИЕТО. ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ.
МЯСТО: ОБЩИНА СВОГЕ
Дата: 12 и 13 Октомври, 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:
Участниците ще придобият основни знания за детското развитие, поведението на детето и влияението му върху общуването. Ще формират умения за разпознаване и използване на рискови и защитни фактори при работа с деца с поведенчески проблеми; ще разпознават причините за агресивно поведение у деца и младежи и как да работят с него; ще овладеят конкретни методи и техники за справяне с различни поведенчески прояви и кризи у децата, както и техники за стимулиране на желано и подтискане на нежеланото поведение. Участниците ще придобият базови знания за същността на предизвикателното поведение, ще се запознаят с теорията на привързаността като ключова за разбирането му.


ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: РАБОТА С РОДИТЕЛИ

МЯСТО: ОБЩИНА СВОГЕ
Дати: 16 -17 НОЕМВРИ, 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:
Целта на обучителния модул е да даде знания и умения на професионалистите по специфични въпроси в работата със семействата на деца, потребители на услугата.

За повече информация – в прикачените файлове

Свали прикачените файлове:

Share/Bookmark