Топъл обяд за хората в неравностойно положение в община Своге

ноември 1, 2017
By

От 01.11.2017г. Община  Своге стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016“ BG05FMOP001-03.02, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Топъл обяд ще бъде осигурен на 100 човека за периода 01.11.2017г. – 30.04.2018г. през работните дни.

От услугата могат да се възползват следните целеви групи:

  1. Лица и семейства на месечно подпомагане, по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
  3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност/;
  4. Скитащи и бездомни деца и лица;
  5. Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Share/Bookmark