Община Своге стартира проект за обособяване на зони за паркиране в централна градска част

ноември 2, 2017
By

ParkingВчера, 01.11.2017 г. в конферентната зала на Община Своге беше направена презентация на проект за проучване на транспортното натоварване и обособяване на зони за паркиране и зони за кратковременно платено паркиране в централна градска част – Своге. На мероприятието присъстваха инж. Георги Петков и г-жа Нина Копринджийска – заместник – кметове, г-жа Даниела Дакова – Секретар, служители на общинска администрация, представители на МВР – Своге. Презентацията бе осъществена от инж. Христо Христов – строителен инженер, който разполага с пълна проектантска правоспособност и степен по организация и безопасност на движението. Целта е облекчаването на трафика в центъра на града, където са ситуирани административните сгради и банковите клонове. Проектът предлага процесът да бъде осъществен на два етапа. През първият етап ще се обособи синя зона, обхващаща малка площ, главно улиците „Раковски“, „Христо Смирненски“ и „Александър Стамболийски“. Вторият етап ще включва по-нататъшно разширяване на площите за паркиране.

Предлага се и обособяването на допълнителни парко-места, въвеждане на еднопосочно движение по част от улиците.

20171101_093747Неразделна част от проекта е неговата икономическа обосновка. Инвестицията е на стойност около 260 000.00 лв. като включва маркиране, подновяване и ново знаково стопанство, закупуване на техника и др.
За изпълнението на проекта предстои да бъде изготвена, гласувана и приета от Общински съвет – Своге Наредба за паркирането в града. Важна стъпка е и провеждането на обществено обсъждане с участието на ръководството на Община Своге, експертите, разработили проекта, общински съветници, представители на гражданското общество. Основната цел е в най- голяма степен да бъдат удовлетворени нуждите на гражданите като цена за час престой, цена на карти за живущите в централна градска част. Ценовата оферта в проекта е на база съпоставка с градове със създадена вече транспортна организация със сходен брой население и характеристики.

По предварителен анализ необходимото време за изпълнение на процесите и стъпките е около година. Проектът е съгласуван и одобрен от Областна администрация на Министерство на вътрешните работи.

Share/Bookmark