Покана за публично обсъждане на проекта на общински бюджет на Община Своге за 2018 година

декември 18, 2017
By

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА,

 На основание чл.84, ал.6 от Закона за публични финанси, Община Своге организира публично обсъждане на проекта на бюджета за 2018 година.

Обсъждането ще се проведе на  08.01.2018 година от 16,00 ч. в Ритуалната зала на НЧ „Градище 1907“ гр.Своге.

Общинското ръководство кани всички жители и заинтересовани лица, ръководители на институции от бюджетната сфера, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметските  наместници на населени места в общината да вземат участие в обсъждането проекта на бюджета за 2018 година и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

Share/Bookmark