Съобщение

март 21, 2018
By

imagesОБЩИНА СВОГЕ УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ, ЧЕ ОТ 20.03.2018Г. ФУНКЦИОНИРА ИНФОРМАЦИОНЕН И КОНСУЛТАТИВЕН КОЛ ЦЕНТЪР КЪМ ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.

НА ТЕЛ. 0700 44 045 В РАБОТНИ ДНИ ОТ 09.00 ДО 17.30Ч. МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА :

  • РАЗМЕРА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ВИ КЪМ ОБЩИНА СВОГЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ /ЗМДТ/
  • ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОТ ВАС ОБСТОЯТЕЛСТВА
  • КОНСУЛТАЦИЯ ПО ИНТЕРЕСУВАЩИ ВИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
  • МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ НУЖНОТО ВИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЗМДТ, КОЕТО ЩЕ ВИ БЪДЕ ИЗГОТВЕНО, СЛЕД ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМАТА ЗА НЕГО АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА И ПРЕДОСТАВЕНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ПОСОЧЕН ОТ ВАС e-mail АДРЕС
  • МОЖЕ ДА ПОДАВАТЕ СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГАТА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ

ТЕЛ. 0700 44 045 НЕ Е ИМПУЛСЕН ! РАЗГОВОРЪТ Е НА ЦЕНАТА НА ГРАДСКИ РАЗГОВОР, СПОРЕД ТАРИФНИЯ ВИ ПЛАН С ВАШИЯ ОПЕРАТОР.

ПРИ НАБИРАНЕ НА ГОРНИЯТ НОМЕР ЩЕ ЧУЕТЕ ГЛАС НА ОПЕРАТОРА, СЛЕД КОЕТО ЩЕ БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНА ВРЪЗКАТА С ИСПЕКТОР ОТ ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ. МОЛЯ, ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ СЕ КАТО СЪОБЩИТЕ ТРИТЕ СИ ИМЕНА И ПИН-кода, ИЗПИСАН В ДОЛНИЯТ ДЕСЕН ЪГЪЛ НА ТЕКСТА НА СЪОБЩЕНИЕТО ВИ ЗА ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ ПО ЗМДТ. ОТ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТ И КОНТРОЛ, РАЗГОВОРИТЕ ЩЕ БЪДАТ ЗАПИСВАНИ.

Share/Bookmark