Към жителите и гостите на община Своге

април 16, 2018
By

pojarС цел предотвратяване възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешно гасене, както и за осигуряване на пожарна безопасност в защитени територии, периодът от 01 април до 31 октомври 2018г. е определен като пожароопасен в защитените територии – изключително държавна собственост, съгласно Заповед №РД-119/08.03.2018г.

Община Своге Ви напомня:

1. Да не се допускат палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви;

2. Съгласно Закона за опазване на земеделските земи – глобата е в размер от 1500 до 6000 лева, а при повторно нарушение наказанието е от 2000 до 12000лв.

Share/Bookmark