Съобщение

април 16, 2018
By

За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Своге

Уведомява работодателите от общините Своге и Годеч, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. април 2018г., както следва:

 

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат: Средства в лв.
– безработни младежи до 29 г. възраст, включително за първа работа по специалността (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) 3 117
–     безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) 3 229
–     безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) 3 462.33
–  безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) 3 553
– безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) 3076.61
– продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) 4 037
–     безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) 2 836
–     безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) 3 161

 

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително).

 

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Своге, както и на тел. 0726/22568

 

Share/Bookmark