Община Своге със спечелен проект към Фонд „Социална закрила

юли 2, 2018
By

На 28-ми юни 2018 година бе подписан договор № РД 04-165  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект

„Подобряване, обновяване и модернизиране на материалната база за предоставяне на социалната услуга Домашен социален патронаж – град Своге“между Община Своге и Фонд „Социална закрила“. Проектът е на стойност 29 868.00 лева, от които 26 881.20 лева – финансиране от Фонд „Социална закрила“ и 2896.80 лева- собствен принос. Проектът е с продължителност 4 месеца, считано от 01.07.2018г. С реализирането на проекта ще бъде закупено ново оборудване за кухнята, в която се предлагат социалните услуги „Домашен социален патронаж“, „Топъл обяд“ и където се хранят учениците от СУ “ Иван Вазов“.

Share/Bookmark