Инж.Валентин Михайлов – зам.кмет на община Своге пред вестник „Своге 7″

август 7, 2018
By

v11– Г-н Михайлов, изтече повече от половината на 2018г. В мандатната програма за развитието на община Своге бяха заложени смели идеи в различните сфери, както и  задачи за постигането им в отделните етапи. Може ли да се каже, че като обем предвиденото  строителство за това полугодие е изпълнено ? Моля за конкретни факти и цифри…

– Като обекти от поименния списък СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА ПОЛУГОДИЕТО Е ИЗПЪЛНЕНО Мога да кажа, че са изградени допълнително и много аварийни обекти – почистване корита на реки, ремонт на водопроводи, подмяна на част от гредите на мостове. Бих искал да посоча 20180515_101108няколко важни обекти за общината.

Сред тях е  ремонтираният и вече открит подлез в гр.Своге, който е основна комуникация между професионалната гимназия и центъра.

Започнахме напорния  резервоар от 2 500 куб. м. в кв. Козарника. Досега е извършено строителство за 1млн. и 27 хил. лв., които бяха осигурени от МРРБ. Според мен  изграждането му върви малко бавно, но добре. Той ще струва около 2 млн. 500 хил. лв. Строителството и търсенето на пари ще бъде успореден процес. Имаме уверението на Министъра на регионалното 20180802_084238развитие – г-н Нанков, че ако свършим основната част от резервоара до края на годината парите ще бъдат отпуснати от тях.

Друг обект е спортната площадка в с. Миланово. Докладваха ми, че идват и деца от град Вършец и околностите, за да спортуват на нея. Така, че там сме си свършили работата и сме събудили към живот това чудесно село. Ще спомена и реконструкцията на пътя за кв. Орлин на стойност 450 хил. лв. Отделно към обекта са ремонтирани и вътрешни улици и дерета.

Започнахме и три големи улици в кв. Дренов – „Бор”, „Балкан” и „Табаните” на стойност около 500 хил. лв. Това е целеви обект, които успяхме да убедим държавата да ни финансира. Около 620180802_084718 месеца се опитваме с кмета на общината да финансираме и ул. „Каменярска” – около 560 хил. лв. Очакваме всеки момент да пристигне Министерско постановление, за да започнем да я реконструираме.

– Определено, бюджетите на малките общини не позволяват мащабно строителство със собствени средства. И нашето общинско ръководство разчита на решаващия дял на европейските програми за финансиране на големите обекти. Научиха ли се нашите специалисти да разработват печеливши проекти и кои са най-значимите през тази година?

– Според мен /нашите специалисти/ се научиха да правят проекти. Най-важното е, че ЛОКАЛИЗИРАХМЕ ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ОБЩИНАТА и ги вкарахме в програмата за развитие на селските райони. Разбира се, получаваме и много помощ от консултанти и проектанти. За мен  най-важно е да ясна визията – какво трябва да се финансира, с какви пари и основното – да бъде подготвен проекта. Тук имаме  най-много проблеми, защото се налага да купуваме земи, да правим ПУП, да съгласуваме тези проекти. Самата процедура е доста тежка, но с помощта на специалистите от администрацията се справяме.

– Ако трябва да подредите по значимост различните обекти, кои бяха и са приоритетите за 2018 г.?

– 8 са важните проекти. Като най-важен проект е свлачището в кв. Старо село. Той е за 6 млн. 800 хил. лв. В момента се разработва проектът, има много процедури. 73-ма човека, разпръснати из цялата страна, трябва да бъдат издирени, за да подпишат, че са съгласни да се строи в имотите им. Направихме обществено обсъждане. Имаме уверението на хората, че ще помогнат.

Следващите по значимост – говоря за тях като за един, защото са свързани проекти, са моста, дигата и парка в Бобковица. Кандидатстваме  втори прием по програмата „Развитие на селските райони”. Според мен това са изключително важни проекти, защото изграждането на парка ще отвори града в посока кв. Бобковица. Посетих градовете Самоков и  Козлодуй, където има такива паркове и тези градове с обособена паркозона изглеждат много добре.

     Или да обобщя:

Приоритетни са  обектите по програмата за развитие на селските райони, уличната мрежа на община Своге, реконструкцията на двата водопровода – в Церово и Искрец, свлачището в Ст. село, моста и дигата, парка, компостиращата инсталация и рекултивацията на старото сметище.

– Ежедневно гледаме по телевизиите как пороите и градушките разрушават изградени с много труд  транспортни комуникации и други съоръжения, как отиват нахалост милиони левова, вложени в изграждането им. Нашата община засега е пощадена от драстични природни бедствия, но и тук след всеки дъжд зейват дупки, асфалтът се руши, бреговете на реките се ронят и те разширяват коритата си, тръгват свлачища… Получава се един омагьосан кръг –влагане на средства и липса на ефект.

Направена ли е профилактика за почистване на коритата, работи ли се по укрепване на основните свлачища, почистени ли са отводнителните шахти в града и селата?

– Засега тези бедствия ни подминаха, но ние вземаме мерки – чистим дерета,  укрепваме мостове, чистим корита на реки. Нашата община е голяма и винаги  в някоя част от нея има проблеми. Има страхотно много проблеми, свързани с водопроводните мрежи по селата и строителните полигони.  НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПРОБЛЕМ СА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА,  които са над 1 100 км. Всяка година правим около 150 км от тях, но все пак не можем да ремонтираме всички. Имаме проблем с улиците по кварталите и селата – при всеки пороен дъжд  настилката се отмива, а там, където има асфалт – той се повдига. Това, което правим – веднага насипваме, почистваме, валираме.

– При изготвянето на поименния списък бяха взети пред вид и предложенията на кметовете и кметските наместници. Ще има ли недоволни преди Нова година?

– Едва ли ще има недоволни в края на годината. Исканията на кметовете отдавна надхвърлиха това, което е гласувано в поименния списък. Няма голямо село, в което да липсва проект – навсякъде се занимаваме  с пътищата, с тротоари и улици и подмяна на водопроводи. Разбира се, ние трябва да си свършим докрай поименния списък и да актуализираме предложенията на кметовете и кметските наместници, защото в началото на годината кметът е мислил едно, а след това се появяват други проблеми, които трябва да се решават.

Работя добре с всички тях, телефонът ми е отворен денонощно за проблемите на хората и единственото нещо, за което следя е защитата на обществения интерес.

Share