Покана за публично обсъждане на проекта на общински бюджет на Община Своге за 2019 година

декември 28, 2018
By

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА,

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публични финанси, Община Своге организира публично обсъждане на проекта на бюджета за 2019 година.

Обсъждането ще се проведе на  07.01.2019 година от 16,00 ч. в Ритуалната зала на НЧ „Градище“ гр. Своге.

Общинското ръководство кани всички жители и заинтересовани лица, ръководители на институции от бюджетната сфера, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметските  наместници на населени места в общината да вземат участие в обсъждането проекта на бюджета за 2019 година и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

Share