Заповеди на Директора на ОД „Земеделие“ – София област за одобряване на споразумения за разпределение на масиви за ползване

януари 3, 2019
By

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие“ – София област за одобряване на споразумения за разпределение на масиви за ползване в изпълнение на чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ – изтегли

Share