За безработните лица

февруари 8, 2019
By

Агенция по заетостта 

Дирекция “Бюро по труда” – гр.Своге

Уведомява безработните лица от общините: Своге и Годеч, че разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) – през 2019г., както следва:

 

Мерки за насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица насочени/наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене (чл.42 от ЗНЗ) ФинансовиСредства /в лв./
– за ежедневни транспортни разходи от и до месторабота – до 50% от действително направените разходи за период до 12 месеца- за представяне пред работодател – еднократно до 112 лв. (чл.42, ал.2 от ЗНЗ)  588,50
– за разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет, при започване на работа по трудово правоотношение на пълно или непълно работно време в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес – до 200 лв. месечно (чл.42, ал.3 от ЗНЗ)  1373,91

 

Допълнителна информация може да се получи в:

  • Дирекция “Бюро по труда” – гр.Своге,

ул. „Александър Стамболийски”, № 3, ет.3

 

както и на тел.: 0726/22568;                       

 

Информация може да се получи и във филиалите към дирекцията в:

  • гр. Годеч – ул. „Република”, №1
  • тел.0729/22175

 

Share