Покана за информационен семинар

март 19, 2019
By

Logo

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в Информационен семинар, които ще се проведе на 21.03.2019г. от 9.30 до 15.30 ч. в малката зала на Народно Читалище „Градище 1907“, гр. Своге ул. “Цар Симеон” № 29.

Семинарът се провежда в рамките на проект договор BG05M9OP001-2.010-0773-C01 „Нова възможност за реализация”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В рамките на семинара ще бъдат представени  екипа и дейността на социалното предприятие, което е създадено проект BG05M9OP001-2.010-0773-C01 „Нова възможност за реализация”.  Също така участниците в семинара ще имат възможност да се информират и за продуктите и услугите, които предлага социалното предприятие „Своге Тур“, чиято дейност е насочена към изработването на рекламни сувенири, свързани с територията на Община Своге, подготовката и предлагането на туристически продукти, както  и промотиране забележителностите на свогенския край, предоставяне на информация на туристи за обектите и местата, които могат да бъдат посетени.

Към настоящата покана е приложена и програма на събитието.

В случай, че проявявате интерес, моля, заповядайте. За нас ще бъде удоволствие да споделим постигнатото до момента по проекта, както и да ви информираме за дейността на социалното предприятие „Своге Тур“.

За допълнителна информация, можете да се свържете с г-жа Нина Коприндждиийска, ръководител на проекта и заместник кмет на Община Своге, тел: 0887 002 751 или e-mail: n.koprindjiyska@svoge.bg.

Благодарим ви предварително за проявения интерес!


––––––––––––www.eufunds.bg–––––––––

Проект договор BG05M9OP001-2.010-0773-C01 „Нова възможност за реализация”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Свали прикачените файлове:

  • doc Програма
    Date added: март 19, 2019 19/03/2019 4:51:20 PM File size: 78 kB Downloads: 23
Share