Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

ОБЛАСТ СОФИЙСКА
ОБЩИНА СВОГЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.СВОГЕ КМЕТСТВО СВОГЕ СЕКЦИЯ № 001
Адрес на избирателната секция ГР. СВОГЕ – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ГРАДИЩЕ 1907“, ул. Цар Симеон №29
––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
БОРИСЛАВ БОЖИЛОВ ГЪЛЪБОВ
ВЕСЕЛА МИХАЙЛОВА ВЛАДИМИРОВА
ДИАНА ОГНЯНОВА ТОДОРОВА
ИВАНКА КИРИЛОВА ГРИГОРОВА
МИХАИЛ РАДЕВ ГРИГОРОВ
РАДОМИР РУМЕНОВ ТОДОРОВ
СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
СЕДЕФКА КОСТАДИНОВА ПАВЛОВА
ТОДОР СТОЯНОВ ПАВЛОВ
ЯНА РУМЕНОВА СЪБЕВА
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

ОБЛАСТ СОФИЙСКА
ОБЩИНА СВОГЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.СВОГЕ КМЕТСТВО СВОГЕ СЕКЦИЯ № 002
Адрес на избирателната секция ГР. СВОГЕ – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ГРАДИЩЕ 1907“, ул. Цар Симеон №29
––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГАЛИН ИВАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
ИЛИЯНА ЗДРАВКОВА НИКОЛОВА
НИКОЛИНА БОЖИЛОВА ЛОЗАНОВА
ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ ЦЕКОВ
РОЗА САНДОВА МАРИНОВА
РОСЕН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
СЛАВЧО СЕРГИЕВ ЛОЗАНОВ
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място ГР.СВОГЕ, КМЕТСТВО СВОГЕ СЕКЦИЯ № 003
Адрес на избирателната секция ГР. СВОГЕ – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ГРАДИЩЕ 1907“, ул. Цар Симеон №29

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНГЕЛЧО КОСТАДИНОВ ИГНАТОВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ КРЪСТЕВ
ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ ИГНАТОВ
НОНКА ПЕНЧЕВА МИТЕВА
ПЛАМЕН АНГЕЛЧОВ ИГНАТОВ
ПЛАМЕН ЗДРАВКОВ ХРИСТОВ
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място ГР.СВОГЕ , КМЕТСТВО СВОГЕ СЕКЦИЯ № 004
Адрес на избирателната секция ГР. СВОГЕ – СУ „ИВАН ВАЗОВ“, ул. Звънче № 2
––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛЕКСАНДЪР ИЛКОВ ГЕОРГИЕВ
БОЖИДАР ЦВЕТКОВ
ИЛИЯ КОСТОВ ШОПОВ
ИЛОНКА БОЙКОВА ИГНАТОВА
ПЕТЪР ЛАЗАРОВ ЛАКОВ
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място ГР.СВОГЕ, КМЕТСТВО СВОГЕ СЕКЦИЯ № 005
Адрес на избирателната секция ГР. СВОГЕ – СУ „ИВАН ВАЗОВ“, ул. Звънче № 2

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНДРИАН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСИЕВ
БОЖИЛ ТОДОРОВ АНАЧКОВ
ВИОЛЕТА ИВАНОВА АНАЧКОВА
ДЕСИСЛАВА ЛЮДМИЛОВА АНГЕЛОВА
ЕМИЛ ЛЮДМИЛОВ АНГЕЛОВ
ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВИЧ-ТАНЕВА
КАТЕРИНА БОРИСОВА АНГЕЛОВА
ЛЮДМИЛ ЦВЕТАНОВ АНГЕЛОВ
МИХАЕЛА БОЖИДАРОВА ГРИИН
НИНА СВЕТОСЛАВОВА ПЕТКОВА
ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВ ПАВЛОВ
ЦВЕТЕЛИН ЛЮДМИЛОВ АНГЕЛОВ
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място ГР.СВОГЕ, КМЕТСТВО СВОГЕ СЕКЦИЯ № 006
Адрес на избирателната секция ГР. СВОГЕ – СУ „ИВАН ВАЗОВ“, ул. Звънче № 2

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНДРЕЙ НИНОСЛАВОВ АНТОВ
ВАЛЕНТИН ЗАХАРИЕВ ЛАЗАРОВ
ВАЛЕНТИН КИРКОВ ТОНЧЕВ
ВИОЛЕТА ИВАНОВА ВУДЕРМАН
ВИОЛЕТКА ЦВЕТКОВА ЛЕКОВА
ГЕОРГИ БОРИСОВ ЦВЕТКОВ
ИЛИАНА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място ГР.СВОГЕ, КМЕТСТВО СВОГЕ СЕКЦИЯ № 007
Адрес на избирателната секция ГР. СВОГЕ – НУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, ул.Циолковский №2

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВЛАДКО ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
ГАБРИЕЛА МУШЕГ ТОРОСЯН
ГУНКА СПАСОВА КАРАДЖОВА
ДИМИТРИНКА КИРИЛОВА СУРЕНИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
СПАС ПЕЕВ МИТОВ
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място ГР.СВОГЕ, КМЕТСТВО СВОГЕ СЕКЦИЯ № 008
Адрес на избирателната секция ГР. СВОГЕ – КВАРТАЛЕН КЛУБ, ул. Петър Берон № 36

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ ИГНАТОВ
СТОЯН ТОДОРОВ ДАСКАЛОВ
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ВЛАДО ТРИЧКОВ, КМЕТСТВО с. ВЛАДО ТРИЧКОВ СЕКЦИЯ № 013
Адрес на избирателната секция С. ВЛАДО ТРИЧКОВ – КЛУБ ПОД КМЕТСТВОТО, ул. 1-ва №1

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВИОЛИНА ПЛАМЕНОВА ВЕЛИНОВА
ИВАН АНГЕЛОВ ГРИГОРОВ
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ГАБРОВНИЦА, КМЕТСТВО с. ГАБРОВНИЦА СЕКЦИЯ № 015
Адрес на избирателната секция С. ГАБРОВНИЦА – ЗДРАВНАТА СЛУЖБА
––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.БОВ (ГАРА БОВ), КМЕТСТВО с. ГАРА БОВ СЕКЦИЯ № 016
Адрес на избирателната секция С. ГАРА БОВ – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1896“ /МАЛЪК САЛОН/, ул. Издримец №6

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВИКТОРИЯ ИВАНОВА МИТРОВА
ДРАГОМИР ГРОЗДАНОВ НИКОЛОВ
ПЕТКО БЛАГОЕВ ПЕТКОВ
ПЕТЯ АСЕНОВА ПЕТРОВА
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ЛАКАТНИК(ГАРА ЛАКАТНИК), КМЕТСТВО с. ГАРА ЛАКАТНИК СЕКЦИЯ № 017
Адрес на избирателната секция С. ГАРА ЛАКАТНИК – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИСКЪРСКИ ПРОЛОМ 1934“, площад „Центъра“ №2

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНГЕЛИНА НАЙДЕНОВА ПЕТКОВА
ЕЛЗА ИСОВА ТОДОРОВА
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ЛАКАТНИК(ГАРА ЛАКАТНИК), КМЕТСТВО с. ГАРА ЛАКАТНИК СЕКЦИЯ № 018
Адрес на избирателната секция С. ГАРА ЛАКАТНИК – ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ул. Христо Ботев №14

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
КАЛИНКА МИХАЙЛОВА ЛЕКОВА
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
ЛЮБЕН ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
МИХАЕЛ ЕМИЛОВ КОЛЕВ
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГУБИСЛАВ КМЕТСТВО СВОГЕ СЕКЦИЯ № 019
Адрес на избирателната секция С. ГУБИСЛАВ – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО
––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
МИЛЕ ИЕРЕМИЕВ ПЕТРОВ
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ДОБЪРЧИН, КМЕТСТВО СВОГЕ СЕКЦИЯ № 020
Адрес на избирателната секция С. ДОБЪРЧИН – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО
––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ПЕТЪР НИКОЛОВ ДОНКОВ
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ДРУЖЕВО, КМЕТСТВО СВОГЕ СЕКЦИЯ № 021
Адрес на избирателната секция С. ДРУЖЕВО – СГРАДАТА НА БИВШЕТО УЧИЛИЩЕ
––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
БОРЯНА МАРИНОВА ГЬОШЕВА
ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ДИАНА ЦВЕТАНОВА ИЛИЕВА
ИВАНКА ЗДРАВКОВА МАРИНОВА
ПЕТЬО ЕВЛОГИЕВ ЙОРДАНОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ВИДОВ
ЦВЕТОМИР АСЕНОВ ГРИГОРОВ
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ЖЕЛЕН, КМЕТСТВО СВОГЕ СЕКЦИЯ № 023
Адрес на избирателната секция С. ЖЕЛЕН – БИБЛИОТЕКАТА

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ЮЛИЯ СВИЛЕНОВА ЕРДЕМ
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ЗАНОГЕ, КМЕТСТВО СВОГЕ СЕКЦИЯ № 024
Адрес на избирателната секция С. ЗАНОГЕ – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ТОДОР ИВАНОВ МАРИНКОВ
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО с.ИСКРЕЦ, с. ЗАВИДОВЦИ и с. МАНАСТИРИЩЕ КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 027
Адрес на избирателната секция С. ИСКРЕЦ – ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“, ул. Христо Ботев №9

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
БОРИСЛАВ КАМЕНОВ МИХОВ
КАМЕН ЖЕЛЯЗКОВ МИХОВ
МАРИЯ ИВАНОВА ВЛАДИМИРОВА
РОСИЦА БОЖИДАРОВА МИХОВА
ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА РИНГУУД
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ИСКРЕЦ КМЕТСТВО с. ИСКРЕЦ СЕКЦИЯ № 028
Адрес на избирателната секция С. ИСКРЕЦ ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“, ул. Христо Ботев №9

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНИТА СЛАВОВА ВЕЛИЧКОВА
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ ВЕЛИЧКОВ
ЗЛАТИНА ИВАНОВА БОРИСОВА
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.РЕДИНА, КМЕТСТВО СВОГЕ СЕКЦИЯ № 029
Адрес на избирателната секция С. РЕДИНА – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ
ЮЛИЯ ЕВТИМОВА ПЕШЕВА
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.МИЛАНОВО, КМЕТСТВО с. МИЛАНОВО СЕКЦИЯ № 033
Адрес на избирателната секция С. МИЛАНОВО – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1927“, ул. Мушат №11

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛБЕНА ЗАПРИНОВА ГЕГОВА
АНЕЛИЯ ИВАНОВА МАТЕЕВА
АНКА АСЕНОВА МИТКОВА
АТАНАСКА ПЕТРОВА СЛАВЕВА
БОЖАНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ВИДЕНОВА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ВАСКА ГЕНЧЕВА ВАСИЛЕВА
ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА КАЛИНОВА
ВИШНАБОРКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ГАБРИЕЛА НЕНКОВА РАДЕНКОВА
ГАЛЯ ИВАНОВА ХИЧКОВА
ДОРА БОРИЛОВА ТРАЯНОВА
ДОРА ПЕТРОВА ЗАНЕВА
ЕВГЕНИЯ СИДОВА НИКУШЕВА
ЕЛЕНА АНАТОЛИЕВНА БИНЕЦКАЯ
ЕЛЕНА КИРИЛОВА УЗУНОВА
ЕЛЕНА СТОЙКОВА РАЙКОВА
ЕЛИЗА КРЪСТЕВА ЛЕНЕН
ЕЛИЗАБЕТ АЛЕКСАНДРОВА ИЛЧЕВА
ЕЛКА ВЛАДИМИРОВА МИРЧЕВА
ЗДРАВКА БОЯНОВА ПАВЛОВА
ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ИВА РАШКОВА КОЗАРЕВА
ИВАНКА ГЕРАСИМОВА ПЕТКОВА
ИВАНКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
ИРИНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
ЙОРДАНКА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА
КИЦА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
КРАСИМИРА ДОЙЧИНОВА ЕЛЕНКОВА
ЛИЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ВЛАДИМИРОВА
ЛЮБА ВИКТОРОВА БОРИСОВА
ЛЮБИНКА ГЕОРГИЕВА ТАЙЧЕВА
МАРИЙКА НЕДЕВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ВИДИНОВА ГЕОРГИЕВА
МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
НИНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ПАВЛИНКА ЗВЕЗДАНОВА ГЕРГОВА
ПЕТРАНКА ДАМЯНОВА ТРЪСТЕНИШКА
ПЕТЯ ВЪЛКОВА КАМОВА
РАЙКА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА
РЕНИ ГЕОРГИЕВА ГУРЕВА
РОЗА ТОДОРОВА МИЛАНОВА
РОСИЦА СТОЙКОВА БРАДОВА
РУМЯНА ДИМИТРОВА РУСЕВА
РУМЯНКА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА
СОНЯ НИКОЛОВА ПАВЛОВА
СТИЛИЯНА КИРИЛОВА КЮЛДЖИЕВА
СТОЙКА АНТОНИЕВА ПЕТРОВА
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА СТОИЛОВА
ТОДОРИНКА ЙОРДАНОВА ДАНОВСКА
ТОНКА НЕДКОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТАН ЛЮБЕНОВ ДИНОВ
ЦОНКА СТОЯНОВА ВУТОВА
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО с. ОСЕНОВЛАГ и с. БРЕЗОВДОЛ КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 036
Адрес на избирателната секция С. ОСЕНОВЛАГ – СГРАДА НА БИВШЕ ОУ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ТАНОВ
КРАСИМИР ЦВЕТКОВ КАМЕНОВ
МАРИО РАДОСЛАВОВ ЦЕКОВ
РАДОСЛАВ МИЛЧОВ ЦЕКОВ
РЕНЕТА ТОДОРОВА ЦЕКОВА
ТЕОДОРА РАДОСЛАВОВА ЦЕКОВА
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.РЕБРОВО, КМЕТСТВО с.РЕБРОВО СЕКЦИЯ № 037
Адрес на избирателната секция С. РЕБРОВО – ОУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”,ул. Стара планина №5

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНГЕЛ ГЬОРГИЕВ
АНДРЕЙ ВЕЛИНОВ АНТОВ
БОЖИДАР АНДРЕЕВ АНТОВ
ВАСИЛ ЖИВКОВ ЗАХАРИЕВ
ВИОЛЕТА ПЕТКОВА АНТОВА
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ДРАГАН ДИМОВ
ДРАГАНЧО РИСТОВ
ИВЕЛИНА АНДРЕЕВА АНТОВА
КАЛОЯН ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ
КРИСТИЯН БОЖИДАРОВ ВЕСЕЛИНОВ
НИКОЛИН ПАШАЛЕВСКИ
ОГНЯН БОГДАНОВ НИКОЛОВ
ПАСКАЛ ЛЕВТЕРОВ
СОНЯ ДИМОВА
ТОДОР НОВАКОВ
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.СВИДНЯ, КМЕТСТВО с.СВИДНЯ СЕКЦИЯ № 039
Адрес на избирателната секция С. СВИДНЯ – ОУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”, ул. Отец Паисий №14

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
БИЛГИН ЧАКЪР
ДЕНИСЛАВ РУМЕНОВ ЧАКЪРОВ
ИВАН ДЕЛЯНОВ ГРИГОРОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА ПЕТКОВА
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ТОМПСЪН, КМЕТСТВО с.ТОМПСЪН СЕКЦИЯ № 040
Адрес на избирателната секция С. ТОМПСЪН- КЛУБА В КМЕТСТВОТО

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ КРЪСТЕВ
ГАЛЯ НЕДКОВА НИКОЛОВА
ДОЙЧИН БОЯНОВ БОНЕВ
ИВО ДАНЧЕВ МАРИНОВ
КРИСТИАН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
МОНИКА СТЕФАНОВА РАДЕВА
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА КРЪСТАНОВА
СТАНИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ВЛАДИМИРОВ
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ЦЕРОВО, КМЕТСТВО с.ЦЕРОВО СЕКЦИЯ № 041
Адрес на избирателната секция С. ЦЕРОВО – ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ,ул. Цар Иван Асен №12

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
БИЛЯНА БОРИСЛАВОВА ЕЛИС
ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ СТОИЧКОВ
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ФАРРО
ЛЮДМИЛА КИРИЛОВА ПЕТКОВА
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ЦЕРОВО, КМЕТСТВО с. ЦЕРОВО СЕКЦИЯ № 042
Адрес на избирателната секция С. ЦЕРОВО – ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ,ул. Цар Иван Асен №12

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА
МЛАДЕНКА СВИЛЕНОВА КОСТОВА
ОМАР МАХМУД ЗЕЙНА

Принтирай страницата Принтирай страницата