Съобщение до гражданите във връзка с предстоящите избори

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г.   уведомяваме Ви,  че можете да подавате  заявление Приложение № 9- ЕП, за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци до 18.05.2019г.

На 18.05.2019г./събота/ от 9.00 до 17.00 часа заявленията ще се приемат на гише ГРАО на Община Своге, гр.Своге, ул.Александър Стамболийски №7

Телефон за контакти: 0726/222 47