Планирани прекъсвания на тока

Cez_logoУважаеми клиенти, 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 08 – 12 юли 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Своге  

На 09.07.2019 г. /09:30 – 09:45 ч.; 09:30 – 14:15 ч.; 14:15 – 14:30 ч./ –  Гинци: местност Петрохан, Парцел 255, УПИ II-466, 87, 88, УПИ Ix-485 Кв. 14, УПИ Ііі-209 Кв. 20, къща, къща, Вила

На 09.07.2019 г. /09:30 – 09:45 ч.; 09:30 – 14:15 ч.; 14:15 – 14:30 ч./ –  Добравица

На 09.07.2019 г. /09:30 – 14:15 ч.; 09:30 – 09:45 ч.; 14:15 – 14:30 ч./ –  Бракьовци: местност Полеглица

На 09.07.2019 г. /09:30 – 14:15 ч.; 09:30 – 09:45 ч.; 14:15 – 14:30 ч./ –  Брезе, Общ. Своге: 06272. 159. 9901, Келемеровци, УПИ І-55, Кв. 9, ХI-59, 60, Кв. 9

На 09.07.2019 г. /14:15 – 14:30 ч./ –  Добърчин: М. Люшничец, Вила

На 09.07.2019 г. /14:15 – 14:30 ч./ –  Завидовци: Вила, Цъфти Трън

На 09.07.2019 г. /14:15 – 14:30 ч./ –  Искрец: 048015, 055051м. Ливадите, I-133, Кв. 21, VII-630, Кв. 59, Vііі-369, Кв. 16, Акация 1, Божица 4, 3, 42, 31, Бор 1, Бреза 3, 7, Брест 7, Васил Левски 245, 17, 24, УПИ І-516, Кв. 25, 13, 15, УПИ Х-418, Кв. 210, 17 213, 21, 1, 69, 13, 137, 47, 60, 81, 91, 132, Витоша 6, 3, 2, Възраждане 3, Габер 3, 8, 6, 10, 39, 18, 16, 14, 26, Здравец 5, 9, Ивайло 6, Иван Вазов 5 къща, 19, Извирало, Искра 11 къща, 37, 12, 8, 39, 2, 35, 6, 4, 5, 41, Искър 30, 22, 39, 13, 25, 37, 19, 28, 15, 29, 8, 50, 34, 47, 45, 27, Калоян 1, 5, 1, Кв. Коньовци, Ком 3, 7, Кукла 1, Латинка 21, 15, 5, 1, Ливаге, махала Баломир Вила, махала Божица, махала Букет 231, Вила, махала Букет и Коньовци, 228, махала Джагаловци, махала Джуринци, махала Дупни Камък 245, махала Коньовци Вила, махала Кукла Вила, махала Кулинци, махала Сврачковци, махала Севкинци, махала Тонинци, махала Ценов Мост, махала Чуй Петел 10, Меча Поляна 1, Морава 6, 12а, Петрохан 11, 29, 46, 11, 8, 13, 33, Прекрутовци, Самоковска 19, Санаториума, Стара Планина 9, 4, 2, 8, 19, 31, 15, Тепавицата 6, 10 къща, 16, УПИ I-436 Кв. 28, УПИ III-481 Кв. 29, УПИ III-481 Кв. 29, УПИ III-544 Кв 53, УПИ IV-Кв 72, Христо Ботев 253, 119, 121, 111, 140, 154, 113, 136, 131, 107 къща, 125, 146, 99, 85, 130, 79, 97, 132, 48, 30а, 46, 30, 44, 45, 40, 24, 43, 17, 23, 39, 15, 66, 52, 80, 69, 51, 49, 61, 78, 76, 72, 68, 63, 74, 64, 70, 47, 62, 59, 14, 12, 16, ХхIх-608, Кв. 34, Църква 5, Чичер 1, Чуй Петел 46, 8, Явор 5, Ясен 3, 78, Вила, 125, . 0, 1

На 09.07.2019 г. /14:15 – 14:30 ч./ –  Своге: Домишлярете, махала Брестака, махала Свиново, Общ. Своге Мтп Свиново, Слатина, Осп Свиново

На 11.07.2019 г. /10:00 – 15:00 ч./ –  Костинброд: Ширината

На 11.07.2019 г. /10:00 – 15:00 ч./ –  Свидня: 3-ти Март 41, Еверест № 10, 4, 7, 15, 11, 13, 9, Л. Каравелов 13, . 17, 12, 23, 8., 32, 24, 21, 17, 7, 14, 28, 26, 5, 16, 22, 10, 18, 19, 15, 25, 9, 30, 8, Любен Каравелов 8, М. Падеж, Манастирска Ливада, махала Батул-Турски Пролог, махала Манастирска Ливада 220, Вила, 221, Бунгало, 219, махала Дашовци, махала Кардашово 239, 210, 203, Вила, 236, 241, махала Стоевци, Оборище 11, Отец Паисий 54, 36, Правец 204, Преслап, Първи Май 20, 9, 7, 18, 16, 22, Свобода 11, 3, 1, 9, 7, Стара Планина 18, 3, 9, 16, 10, 13, 7, 14, 1, 11, 5, 12, Чавдар 8, Шипка 1, 5, 3, 6, Вила

На 11.07.2019 г. /10:00 – 15:00 ч./ –  Царичина: 126. 145, М. Сивил, 147, 55 М. Паликарци, М. Паликарци, махала Старо Село, Местн. Старо Село Сглобяема Жилищна Сграда, Паликарци, 1, Вила, Фургон, махала Севил, Вила

На 11.07.2019 г. /10:00 – 15:00 ч./ –  Чибаовци: 101. 146, 101. 289 Кв. 63а, XIV-204, Имот 111. 10, Кв5 12, М. Разкръсте, ПИ 101, П-Л ІІ-224, Кв. 27, ПИ 038151, ПИ 266, Вила, Вила, Вила, ПИ 038023, 038030 Кв. 8

На 11.07.2019 г. /10:15 – 14:00 ч./ –  Своге: Кв. Домишлярете, махала Домишлярете, Слатина Вила

От ЧЕЗ Електроразпределение

Share