- Община Своге – официален сайт - http://www.svoge.bg -

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 20.08.2019г.

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 20.08.2019г. – изтегли [1]

[2]