Съобщение до собствениците на земеделска и горска техника

На 10.10.2019 г. представители на Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област ще извършат годишни технически прегледи на земеделска и горска техника и машини за земна работа на територията на община Своге по график, както следва:

от 09:30 до 10:30 часа в село Искрец пред Кметството

от 11:00 до 12:00 часа в село Свидня пред Кметството

от 12:30 до 13:00 часа в с. Бов пред Кметството

На същата дата да се явят и собствениците на нерегистрирани и новозакупени машини.

На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.

Share