Инж. Валентин Михайлов – заместник-кмет на общината: Строителството решава основни проблеми

Не бих искал да се връщам назад във времето и да говоря за обекти, които са построени, но държа да подчертая, че сме стигнали до всяко село и всеки лев е похарчен законосъобразно. Едва ли всичко бих могъл да припомня отново, но няколко важни обекта искам да изведа на преден план:

  • Изграждане на резервоара за питейна вода в кв.Козарника, гр.Своге;
  • Реконструкция на уличната мрежа в селата Владо Тричков, Искрец, Церово и гр.Своге;
  • Ремонта на физкултурния салон към ОУ „Иван Вазов”, гр.Своге;

Това са обекти, които в момента се реализират с голямата подкрепа на местните жител. Като пример в това отношение е новият резервоар, който захранва освен с.Искрец, с.Свидня, гр.Своге, спирка Желен и с.Церово.

Не мога да пропусна и реконструкцията на ул. „Каменярска” в гр.Своге – надявам се след като я укрепим с пилони, подменим водопровода и преасфалтираме, наистина да стане европейска улица.

Изключително важен проект е укрепването на свлачището в кв.Старо село, гр.Своге. В края на преговорите сме с АПИ, те да финансират част от етапите на строителството във връзка с допълнителното укрепване на пътя за с.Искрец. Надявам се до 10 октомври да подпишем договор за строителство с тях. Общата сума е малко над 35 млн. лева, което ще го направи най – големия обект в общината в следващите години.

Много средства по инициатива на кмета се отпуснаха за ремонти  на резервоари, водохващания, подмяна на водопроводи и канализация, изграждане на бетонови улици, на местата на които не може да бъде асфалтирано. Всъщност това бяха желанията на хората, като на много от местата те работиха наравно с нас.

Основна реконструкция направихме на детските градини в селата Владо Тричков, Искрец, Лакатник, Гара Бов и гр.Своге. Забелязва се увеличение на тенденцията за повече деца в детските градини, което означава, че трябва да вземем бързи и адекватни мерки за създаване на добри условия в тях.

Почти във всяко село бяха изградени спортни площадки, които се радват на огромен успех и на тях се играе до късно вечер, много често млади и стари заедно. С особена грижа ремонтирахме всички детски площадки, а на много места изградихме нови – с.Вл.Тричков, с.Церово, гр.Своге – централна градска част, кв.Дренов, кв.Старо село.

Нашите усилия ще продължат освен в изброените посоки и в посока водоснабдяване, канализация, улична мрежа, екологични проекти. В тази връзка ще спомена, че предстои проектиране на реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа в централната градска част, като сумата за строителството е  3 млн. лева. Проект, който ще реши основните проблеми на града и изчисти проблема с ВиК авариите.

Допълнителни усилия и то спешни трябва да насочим към преодоляване на кризата с водата от това лято в селата Владо Тричков, Томпсън, Реброво, Церово.Освен подмяна на отделни компрометирани участъци от водопроводната мрежа и отстраняване на аварии, трябват инженерни решения за пренасочване на вода в засегнатите райони. В тази връзка обещавам 80 % от средствата в поименния списък да ги пренасочим за разрешаване на проблема с водата. Наложителна е и работа по отношение на качеството на водата, монтиране на филтри към резервоарите, за да получат хората чиста вода.

Във връзка с проблема с водата и намаления й дебит в извор „Пещта”, с.Искрец, и във връзка с изграждането на новия резервоар е необходим проект за пренасочване на водата от водопровода за Чибаовци към новоизградения резервоар.

Заедно с кметовете ще направим анализ на всяко населено място, всяка махала, за да видим реално как можем да подобрим водоснабдяването им. Ще продължим да помагаме на ВиК, които са единствен оператор в района.

За водата трябва да мислим в перспектива. Ние в Общината сме подготвени за това. Навсякъде подходът е индивидуален. Знаем проблемите. Въпросът е всичко това да се облече в разумни проекти, изготвени от хидроинженери, които да дадат най – точните решения.

Ежедневната работа е нещо, към което сме се стремили – всеки ден да решаваме проблеми и да подготвяме работни проекти. Тук ще спомена готовите проекти за рекултивация на общинско депо за ТБО, компостираща инсталация, парк в гр.Своге, мост над р.Искър – все проекти, за които с кмета ще мислим за тяхното финансиране.

Това, което ще кажа в заключение, е че Община Своге има проектна готовност. С помощта на цялата общинска администрация извървяхме дълъг път по съгласуване на тези проекти, които са включени в мандатната програма на кмета и Общинския план за развитие. Приоритетни са  и заедно с проекта за водния цикъл на гр.Своге ще дадат друг облик на града и общината, особено парка със зоните за активен и пасивен отдих, зоните за игри и забавление и зоните за домашни любимци.

 Убеден съм, че това място ще ни събира всички нас – жителите на Община Своге.

Share