Кампания за предаване на отпадъци от отработени масла

Община Своге, съвместно с Организацията по оползотворяване на отработени масла „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН” ЕООД организират  кампания за предаване на отпадъци от отработени масла.

Всички  граждани на Общината, които притежават отпадъци от отработени масла, могат да ги предадат в периода 11.11.2019 г. – 15.11.2019 г. на следните събирателни пунктове:

За гр. Своге: “ИСТРА ТМТ” ЕООД , ЕТ ”ДАР -98”, ЕТ ”КАРИНА”

За с. Искрец: „AйТ Ауто” ЕООД,  ЕТ ”ПЛАМА –С”

За с. Реброво: Автосервиз „Тони Виденов”

за с. Владо Тричков: “Сибос” ЕООД , „БЛУМАР” ЕООД

от 09:00 до 16:00 часа.

На пунктовете има разположени съдове за разделно събиране на отработени масла. По време на кампанията гражданите ще могат да се освободят от опасния отпадък безвъзмездно.

Изхвърлянето на опасни отпадъци в общия поток смесени отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата, поради което Организацията по оползотворяване на отработени масла „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН” ЕООД и Община Своге, Ви призовават да се възползвате от предложената възможност за предаване на отработени масла.

Уважаеми граждани, напомняме Ви, че изоставянето, нерегламентираното изхвърляне, изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отработени масла е забранено.

Нина Петрова,

Еколог, Община Своге

Share