Планово прекъсване на тока

Уважаеми клиенти, 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 25 ноември – 29 ноември  2019 г., включително:

Община Своге

На 25.11.2019 Г. /09:30 – 11:30 Ч./ – Владо Тричков:  100 2, 52-Ра 70, Махала Голяма Лъка, Махала Клисура, Махала Пехчаница Вила, Махала Ромча, Ул.126 Мах. Голема Лъка

На 26.11.2019 Г. /09:30 – 11:30 Ч./ – Искрец:  Махала Севкинци, Махала Тонинци,  125

На 26.11.2019 Г. /10:15 – 10:30 Ч./ – Бракьовци:  Местност Полеглица

На 26.11.2019 Г. /10:15 – 10:30 Ч./ – Брезе, Общ. Своге:  06272.159.9901, Келемеровци, Улично Осветление, Упи І-55, Кв.9, Хi-59, 60, Кв.9

На 26.11.2019 Г. /10:15 – 10:30 Ч./ – Гинци:  Местност Петрохан, Парцел 255, Упи Ii-466, 87, 88, Упи Ix-485 Кв.14,  Упи Ііі-209 Кв.20, Къща, Къща, Вила

На 26.11.2019 Г. /10:15 – 10:30 Ч./ – Добравица

На 26.11.2019 Г. /10:15 – 10:30 Ч./ – Завидовци:  Вила, Цъфти Трън

На 26.11.2019 Г. /10:15 – 10:30 Ч./ – Искрец:  048015, 055051м.Ливадите, Vii-630, Кв.59, Viii-612 Кв.49, Vііі-369, Кв.16, Акация 1, Божица 4, 3, 42, 31, Бор 1, Бреза 3, 7, Брест 7, Васил Левски 245, 17, 24, Упи І-516, Кв.25, 13, 15, Упи Х-418, Кв.210, 17 213, 21, 1, 69, 13, 137, 47, 60, 81, 91, 132, Витоша 6, 3, 2, Възраждане 3, Габер 3, 8, 6, 10, 26, 18, 16, 14, 39, Здравец 5, 9, Ивайло 6, Иван Вазов 5 Къща, 19, Извирало, Искра 11 Къща, 37, 12, 8, 39, 2, 35, 6, 4, 5, 41, Искър 30, 22, 39, 13, 25, 37, 19, 28, 15, 29, 8, 50, 34, 47, 45, 27, Калоян 1, 5, 1, Кв.Коньовци, Ком 3, 7, Кукла 1, Латинка 21, 15, 5, 1, Ливаге, Махала Баломир Вила, Махала Божица, Махала Букет 231, Вила, 228, Махала Джагаловци, Махала Джуринци, Махала Дупни Камък 245, Махала Коньовци, Махала Кукла Вила, Махала Кулинци, Махала Сврачковци, Махала Севкинци, Махала Тонинци, Махала Ценов Мост, Махала Чуй Петел 10, Меча Поляна 1, Морава 6, 12а, Петрохан 11, 29, 46, 11, 8, 13, 33, Пи 32843.50.9, Прекрутовци, Самоковска 19, Санаториума, Стара Планина 9, 4, 2, 8, 19, 31, 15, Тепавицата 6, 10 Къща, 16, Упи I-436 Кв.28, Упи Iii-481 Кв.29, Упи Iii-481 Кв.29, Упи Iii-544 Кв 53, Упи Iv-Кв 72, Упи V-421, Кв.26, Христо Ботев 253, 119, 121, 111, 140, 154, 113, 136, 131, 107 Къща, 125, 146, 99, 85, 130, 79, 97, 132, 48, 30а, 46, 30, 44, 45, 40, 24, 43, 17, 23, 39, 15, 66, 52, 80, 69, 51, 49, 61, 78, 76, 72, 68, 63, 74, 64, 70, 47, 62, 59, 14, 12, 16, Ххiх-608, Кв.34, Църква 5, Чичер 1, Чуй Петел 46, 8, Явор 5, Ясен 3,  78, Вила, 125, .0, 1

На 26.11.2019 Г. /10:15 – 10:30 Ч.; 10:15 – 13:00 Ч./ – Добърчин:  М. Люшничец, Улично Осветление,  Вила

На 26.11.2019 Г. /13:00 – 15:00 Ч./ – Искрец:  Махала Баломир Вила, Самоковска,  .0

На 28.11.2019 Г. /09:30 – 11:30 Ч./ – Лакатник, Общ. Своге:  Искър 29

На 28.11.2019 Г. /13:00 – 15:00 Ч./ – Бов, Общ. Своге:  Волга 8, 1, 14, 16, 3, 6, 10, Издримец 2, 32 Вила, 36, 34, 7, 19, 39, 18 А, 18, 3, Искър, Паисий 1, 3, Садината 9, 11, 25, 15, 7, 13, 23, 19, 17, 21, Сирак 7, 29 С.Бов/Гара Бов/, 15 Къща, Трескавец 4, 8,  3 А

Share