Съобщение за обществено обсъждане

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията Община Своге кани всички заинтересовани граждани и организации, централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества на обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на община (ОУПО) Своге в обхват на всички населени места заедно с техните землища.

Общественото обсъждане ще се проведе на 19.12.2019 г. (четвъртък) от 10.00 часа в сградата на Община Своге- гр. Своге, ул. „Александър Стамболийски“ № 7, 1 етаж, Заседателна зала.

Share