2019 година отминава. Община Своге продължава изпълнението на амбициозната си строителна програма

В навечерието на новата година, Община Своге завърши рехабилитацията на ул.Каменярска. Улицата е с изградено изцяло ново пътно легло, положена асфалтова настилка и бордюри. Поставени са и пилоти за укрепване на ската.

Изцяло е завършен основният ремонт на детската градина в с.Искрец. Жителите на с.Томпсън ще се радват на чисто нова детска градина – модерно, чисто и приятно място, в което да бъдат отглеждани и възпитавани нашите деца. Сградата отговаря на високите изисквания за енергийна ефективност. Предстои закупуване на оборудване и за двете детски градини.

Общинското ръководство осигури целево финансиране на стойност 700 000лв за рехабилитация на част от уличната мрежа на гр.Своге.  Ремонтните и строителни дейности ще продължат и през новата 2020 година.

Share