Покана за публично обсъждане на бюджета на община Своге за 2020 г.

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Кмета на Община Своге кани всички жители и заинтересовани лица, ръководители на институции от бюджетната сфера, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметските  наместници на населени места в общината да вземат участие в обсъждането проекта на бюджета за 2020 година и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

Обсъждането ще се проведе на  22.01.2020 година от 16,30 ч. в Залата на община Своге.

Share