Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП

ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА  ПУП-ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ, ГРАД СВОГЕ, ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА 

Със заповед № 42 от 13.01.2020г. на Кмета на Община Своге е одобрен Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП)  на град Своге, община Своге, област Софийска, кв.166 – проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за разделяне на урегулиран поземлен имот (УПИ) IX1872 на два нови УПИ IX1872 и XVI1872.

Свали прикачените файлове:

  • jpg svoge 166
    Date added: януари 14, 2020 14/01/2020 6:48:30 PM File size: 687 KB Downloads: 35
Share