Съобщение за грипна епидемия

С писмо на Директора на Регионална здравна инспекция София-област, изх. №03-32-2/27.01.2020 г. се обявява грипна епидемия в Софийска област, считано от 28.01.2020 г.
Със Заповед № РД 09-165/27.01.2020г. на Министъра на образованието и науката дните от 28 януари до 04 февруари 2020 г. включително са определени за неучебни дни за учениците от всички училища на територията на Софийска област.

Share