Съобщение за одобрен проект за ПУП за изграждане на геозащитни съоръжения – град Своге, община Своге, област Софийска

Със заповед № 99 от 23.01.2020г. на Кмета на Община Своге е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) за изграждане на геозащитни съоръжения в обхват на на имоти пл. № 344, 345 и 348 в урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-За озеленяване в кв.55 и на прилежащите на кв.55 улици с о.т. 440-439-438-437 и о.т. 437-1203, град Своге, община Своге, Софийска област.

Свали прикачените файлове:

  • pdf 31012020163145
    Date added: февруари 1, 2020 01/02/2020 8:32:05 AM File size: 778 KB Downloads: 62
Share