Проведе се работна среща с председателите на читалищните настоятелства

Работна среща с председателите на настоятелствата и секретарите на читалищата на територията на Община Своге се проведе в началото на тази седмица в конферентната зала на Община Своге. Срещата бе инициирана от г-жа Нина Копринджийска- заместник- кмет като основната цел бе разпределяне на държавната субсидия и дофинансирането от общинския бюджет на културните институции. Бяха обсъдени и заложените дейности в културния календар за 2020 година. Госпожа Копринджийска пожела на всички успешна и творческа година.

За 2020г. субсидията от общинския бюджет за дофинансиране на читалищна дейност е в размер на 85 000 лева. Благодарение на подкрепата на общинска администрация през последните години редица местни фестивали и културни мероприятия успяха да се утвърдят като ежегодни, радвайки се на голям интерес и посещаемост, както от жители на общината, така и от гости и туристи.

Share