Предприети мерки и извършени действия от Община Своге във връзка с ограничаване разпространението на Коронавируса /COVID-19/

Уважаеми съграждани,

Във връзка със създалата се ситуация в страната по отношение на COVID-19 и с цел превенция и опазване здравето на населението, Община Своге прояви високо чувство на отговорност към жителите на общината като предприе редица мерки, имащи за цел ограничаване риска от разпространение на вируса. С настоящата публикация, бихме искали да Ви запознаем с тях:

 • Общинският кризисен щаб – Своге включва представители на общинска администрация, РУ- Своге, РСПБЗХ- Своге, както и управителите на МБАЛ- Своге и Медицинския център;
 • Със Заповед № 358/ 11.03.2020г. на Кмета на Община Своге са определени задължителни и препоръчителни мерки за превенцията на разпространение на Коронавируса. Със заповедта срещу подпис бяха запознати всички представители на обществени сгради, вкл. гарови сгради, здравни заведения, санаториум, детски градини и училища, социални домове и домове за възрастни хора, търговски обекти, банки, центрове за обслужване на клиенти, кметове и кметски наместници на населените места;
 • Създадена е специална секция на официалния сайт на Община Своге, където регулярно се публикуват материали за Коронавируса – препоръки на Националния оперативен щаб, заповеди, алгоритъм за дезинфекционни мероприятия, протоколи от заседанията на общинския щаб, задължителните и препоръчителни мерки и др;
 • На 13-ти и 14-ти март служители на Община Своге връчиха копия на Заповед № РД-01-124/ 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, както и актуализация на същата на изброените по-горе обекти
 • Община Своге затвори всички детски площадки на територията си, както и клубове за пенсионери
 • Отменени са всички масови културно – развлекателни, образователни и спортни мероприятия
 • Отменен е общинския пазар в четвъртъците
 • Служители на Община Своге извършват ежедневна дезинфекция на най-посещаваните обекти в града, включително –  автогара, жп гара, големите хранителни магазини и по целия маршрут от жп гарата до Общинската болница  и медицинските центрове. Дезинфекцират се и всички автобусни спирки.
 • Редуцирани са автобусните превози по намалени разписания. Извършва се дезинфекция на превозните средства от фирмата ЕТ „Марио – 95“
 • Община Своге съдейства и осъществява контрол по отношение на спазване на наложените карантини на лица, посочвани от Регионалната здравна инспекция – Софийска област
 • Съвместно с представители на РУ- Своге се извършват постоянно проверки и контрол на обектите за спазването на противоепидемичните мерки;
 • Всички заповеди, препоръки, съобщения, мероприятия вкл. за дезинфекция, мерки за превенция и всякаква друга важна информация, касаеща граждани и институции, своевременно се публикува на официалния сайт за сведение и изпълнение.

Общински кризисен щаб – Своге

Кметът на Община Своге – Емил Иванов, осигури достатъчни количества на този етап предпазни маски, дезинфекционни материали, термометри с инфрачервени лъчи за местата с най – чести посещения на граждани като основната сграда на общината, Дирекция по гражданско състояние, Местни данъци и такси, включително предоставихме и на полицията, общинската болница, медицинския център.

Share