Важно!!! Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки

Share