Важно съобщение на Общински щаб за защита при бедствия – Своге

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА (С РЕШЕНИЕ № 325 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 14.05.2020 Г.) И В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО №№ РД-01-262/14.05.2020 Г; РД-01-263/14.05.2020 Г.; РД-01-264/14.05.2020Г. И РД-01-265/14.05.2020 Г., ВИ

У В Е Д О М Я В А М Е

ЗА ЗАПОВЕД № 709/14.05.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВОГЕ.

ЗА ВЪПРОСИ, КАСАЕЩИ ЧАСТНИ СЛУЧАИ И НЕЗАСЕГНАТИ В ТАЗИ ЗАПОВЕД, ВИЖТЕ ЗАПОВЕДИТЕ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА.

НЕКА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ!

Свали прикачените файлове:

Share