26 май – първи ден за детските градини в Община Своге (Заповед 739/19.05.2020г./

Детските градини в Община Своге ще отворят врати на 26 май – първия работен ден след почивните дни. Децата ще се приемат при спазване на всички притивоепидемични мерки и при проверка на здравословното  им състояние  на входа на детските заведения. Всяка сутрин тяхното здравословно състояние ще се проверява от медицинския персонал на детската градина или друго лице, определено то директора, като децата с висока температура и грипоподобни симптоми трябва да останат вкъщи до пълното си възстановяване. При приема на децата няма да се изискват медицински бележки.

Директорите имат задача да организират ежедневна дезинфекция на детските площадки и 4 пъти на ден дезинфекция на помещенията. Директорите ще организират работата на детските градини така, че да се осигури дистанция между различните групи, както и  между персонала, и родителите. Увеличава се времето за провеждане на занимания навън при хубаво време. При игрите навън ще се следи заедно да играят само деца от една група.

Посещенията на родители вътре в помещенията остава забранено.

Кметът на община Своге  е възложил на директорите да влязат в контакт с родителите и до петък да имат приблизително точен брой на децата, които ще посещават детски градини и ясли. По предварителни данни голяма част от децата ще останат вкъщи, но директорите имат готовност да реорганизират работата при събиране на повече деца от една група.

Всички дворове на детски градини са окосени и обработени против кърлежи.

Свали прикачените файлове:

Share