Декларация за информирано съгласие, която трябва да попълнят родителите на децата, които ще се завърнат в детските градини и яслени групи

Декларация за информирано съгласие, която трябва да попълнят родителите на децата, които ще се завърнат в детските градини и яслени групи.
Декларацията следва да бъде попълнена при първото посещение на детето в детската градина.

Свали прикачените файлове:

Share