Заповед № 921 / 26.06.2020 г.

О Б Щ И Н А  С В О Г Е 

З А П О В Е Д

№ 921/26.06.2020 г. 

На основание чл.44, ал. 1, т.1, във вр. с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с провеждане на следните планирани мероприятия, по случай празника на град Своге, считано от 29 юни до 05 юли 2020г. :

 • На 29.06.2020г. от 11.00ч. на централния градски площад – Тържествена церемония по освещаване и връчване на знамето на Х-ти Ученически гвардейски отряд – Своге, под патронажа на Президента на Република България, с участието на Заместник министър-председателя и министър на отбраната – г-н Красимир Каракачанов, Гвардейски оркестър, Гвардейска част, Екипажи на военна бронирана техника;
 • За периода от 10.00ч. на 03.07 до 23.00ч. на 05.07 2020 г. функционира увеселителен парк с атракционни съоръжения, разположени в централна градска част;
 • На 04.07 2020 г. от 20.00ч. до 23.00ч. – Празничен концерт на централния градски площад,

и въз основа на Заповедите на Министъра на здравеопазването за спазване на противоепидемичните мерки срещу разпространението на   COVID-19: 

НАРЕЖДАМ:

 1. Да се извършва дневно, минимум двукратна дезинфекция на градския площад, гаровия площад, пешеходните зони в централната градска част и детската площадка
 2. Да се предоставят дезинфекциращи препарати и предпазни маски на всички служебни лица ангажирани с техническото осигуряване на всички мероприятия;
 3. Да се поставят на видни места предупредителни надписи за спазване на физическа дистанция между хората от 1.5 м.;
 4. Всяко атракционно съоръжение да се дезинфекцира след всеки цикъл на използване;
 5. Да бъдат излъчвани по озвучителните уредби на всеки час – изискванията за спазване на физическата дистанция;
 6. Да се предупредят, чрез връчване на настоящата заповед, всички търговски обекти за спазване на мерките за дезинфекция, физическа дистанция от 1.5 и задължително влизане в търговските обекти на закрито с предпазни маски.
 7. Да се предупредят управителите на ресторанти и други питейни заведения и кафенета за спазване отстоянията между масите и броя на лицата на една маса, съгласно разпоредбите на здравните органи.
 8. Да се разположат на видни места маси на които да са поставени за ползване от гражданите на дезинфектанти, за целия период на празниците.
 9. ЗАБРАНЯВАМ всякакви мероприятия за периода от 13.00 ч. на 29.06.2020 г. до 10.00 ч. на 03.07.2020 г.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Илия Богданов – зам. кмет и член на Общинския кризисния щаб за защита при бедствия.

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

/съгл. зап.№ 341/06.03.2020 г./

Share