Летни ремонти и спешни мерки в строителството

Уважаеми жители на oбщина Своге,

На 30.07.2020 г. от 12:00 ч. ще открием така дългоочакваната от всички граждани – Спортна зала. Трябва да призная, че закъсняхме  с няколко месеца, но се наложи допълнително проектиране и изграждане на котелно помещение. Предстои и преасфалтирането на: ул. Ропотамо, ул. Осми март и ул. Манастирски ливади, намиращи се в близост до СУ „Иван Вазов“, гр. Своге.

Допълнително, в двора на сградата на началния етап на СУ “Иван Вазов“,е предвидено и ще бъдат изградени: ново баскетболно и футболно игрище, външен фитнес и съблекални, така че учениците и хората от квартала да могат да спортуват денонощно.

Заповядайте, за да открием новата зала!

Завършиха основните ремонти на резервоари в с. Ромча, с. Реброво, с. Церово, мах. Текьова нива и кв. Джиджовица, гр. Своге. Тези ремонти бяха необходими и неотложни, защото такива не са правени в продължение на 30 г. Повечето от тези съоръжения бяха в негодно за употреба състояние, поради амортизация на изпускателните кранове и затлачване. Общината полага огромни усилия за подмяната на водопроводи не само гр. Своге, но и в селата Дружево, Миланово, Зимевица, Огоя, Ябланица, Владо Тричков, Батулия, Еленов дол. С извършването на тези дейности питейната водата ще бъде по-чиста и годна за консумация. Надявам се, че проблемите, свързани с недостига  и качестото на водата, ще бъдат минимални в цялата община.

Върви усилено подготовката на детските градини и училища на територията на община Своге за новата учебна година. През месеците юли и август 2020 г. ще бъдат ремонтирани редица детски градини: детската градина в с. Владо Тричков, което ще съзададе по-добри условия за децата, детската градина в с. Бов, детската градина в с. Церово, детска градина „Калина Малина“, гр. Своге. В детка градина „Калина Малина“, гр. Своге ще бъде изградено малко спортно игрище за  най-малките жители на града. Последни довършителни процеси текат и в детската градина в с. Томпсън, която бе част от проект: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Промяна  предназаначението на обществена сграда –киносалон в детска градина, находяща се в УПИ „За детска градина“, кв.2, по плана на с.Томпсън, община Своге“. Надявам се до 15 септември 2020 г., същата да бъде открита за новата учебна година. На този етап единствено в детската градина в с. Церово възникнаха проблеми, но искам да успокоя всички загрижени родители с това, че започва проектирането й, с което ще решим веднъж завинаги проблемите на младите майки в селото.

Искам да помоля гражданите на гр. Своге и в частност тези, чиито домове се намират в близост до текущите ремонти, извършвани на: ул. Отец Паисий, ул. Шипка, ул. Добри Чинтулов, ул. Иван Рилски, ул. Софроний Врачански, да проявят търпение до 15.09.2020 г., т.е. докато те приключат. Готов съм да изслушам и  обсъдя с всеки засегнат жител на гр. Своге, проблемите, както и причинените неудобства, вследствие на извършаните ремонтни дейности. Благодаря Ви предварително за съдействието!

По традиция предстоят и редица ремонти на обществени сгради, намиращи се на територията на с. Церово, с. Бов, с. Лакатник и с. Луково. Тези обекти са заложени в „Поименно разпределение на средствата по обекти за строителство и основен ремонт през 2020 г. на Община Своге“. Всички те са съгласувани с кметовете на кметства и кметските наместници в съответните населени места.

Въпреки обявеното извънредно положение и впоследствие извънредната епидемична обстановка, заради пандемията от COVID-19 и съкращаването на времето за ремонт на основни обекти, изпълнението на заложеното в „Поименно разпределение на средствата по обекти за строителство и основен ремонт през 2020 г. на Община Своге“, върви с усилени темпове. В тази връзка, бих искал да обърна внимание на успешното  осъществяване на проект: „Ремонт асфалтобетонна настилка на улична и общинска пътна мрежа  на територията на община Своге по обособени позиции: Ремонт на асфалтобетонна настилка на улична и общинска  пътна мрежа на територията на населените места в Община Своге“. Особено внимание се  обърна на изкърпването на определени участъци от уличната мрежа на следните села: с. Огоя, с. Ябланица, с. Бакьово, с. Габровница, с. Лесков дол, с Заселе.

Към настоящия момент, полагаме големи усилия да извършим ремонт на асфалтобетонна настилка на уличната пътна мрежа на територията на град Своге – кв. Старо село, кв. Алилица, кв. Джиджовица и кв. Дренов. Също така правим необходимото, за да реагираме своевременно на многобройните аварии на ВиК и заедно да ги отстраним.

Разбирам, че това е недостатъчно, както и това, че не можем да извършваме ремонтни дейности във всяко населено място на територията на община Своге, но  такива са възможностите на Общината сега.

За мен е важно дейностите, свързани с благоустройството и развитието, да бъдат непрекъснати и целесъобразни. И стъпка по стъпка, всеки ден да  направим  oбщина Своге едно прекрасно място за работа и живот.

Информацията даде – инж. Валентин Михайлов – зам.-кмет на Община Своге

Share