Важно съобщение до живущите в с. Манастирище

Днес 19.08.2020г. на път от Републиканската пътна мрежа – II клас , София – Петрохан е възникнал пътен инцидент в резултат на което са разпиляни  следните материали: препарат за декапиране на метали, пасти и прахове за метали и др. 

Най–близкото населено място е с. Манастирище на около 4км. от ПТП. 

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИЛИЩНИ И ВИЛНИ СГРАДИ  НА с.МАНАСТИРИЩЕ,  ДА НЕ ПОЛЗВАТ ВОДАТА ОТ МЕСТНИТЕ ВОДОИЗТОЧНИЦИ ЗА  ПИТЕЙНО – БИТОВИ НУЖДИ ДО ИЗЛИЗАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА .

Share