Одобрен проект за изменение на ПУП – проект за изменение на плана за регулация на село Желен, община Своге, област Софийска

Със заповед №1468 от 09.10.2020г. на Кмета на Община Своге е одобрен Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) на село Желен, община Своге, област Софийска, кв.17 –Проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за обединяване на урегулирани поземлени имоти (УПИ IX209 и X208 в един общ УПИ IX209, 208.

Свали прикачените файлове:

  • pdf ПУП - с.Желен
    Date added: октомври 13, 2020 13/10/2020 5:10:41 PM File size: 442 KB Downloads: 12
Share