- Община Своге – официален сайт - http://www.svoge.bg -

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.10.2020г.

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.10.2020г. – изтегли [1]

[2]