- Община Своге – официален сайт - http://www.svoge.bg -

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 20.11.2020г.

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 20.11.2020г. – изтегли [1]

[2]