Покана за публично обсъждане на Проекта на Бюджета на община Своге за 2021 год.

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Кмета на Община Своге кани всички жители и заинтересовани лица, ръководители на институции от бюджетната сфера, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметските  наместници на населени места в общината да вземат участие в обсъждането проекта на бюджета за 2021 година и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

Обсъждането ще се проведе в ритуалната зала читалище  „Градище“ на  15.01.2021 година от 16,30 ч. при спазване на изискванията на противоепидемичните мерки, съобразно заповедите на Министъра на здравеопазването.

Share