Заповед №973 / 23.07.2021 г. относно затваряне на пътища във връзка с провеждане на автомобилно състезание